کمپرسور دانفوس سری MT

کمپرسور منیروپ MT دانفوس از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته هستند. این نوع کمپرسورها در ۱۹ مدل اصلی طراحی و ساخته می شوند و با گاز R-22 کار می کنند.

[table id=21 /]


ویژگی های  منیروپ دانفوس سری MT

برای دمای اواپراتور بالا و پایین طراحی و ساخته شدند.

روغن معدنی ۱۶۰P

مبرد R22

محافظ در مقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

صدای کم به علت وجود پوشش های آکوستیک


جدول ظرفیت منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MT

جدول زیر ظرفیت منیروپ دانفوس سری MT را در دماهای مختلف اواپراتور و کندانسور نمایش می دهد. دقت شود که داده های این جدول مستقل از سه فاز یا تکفاز بودن کمپرسور است.

TE دمای اواپراتور(سانتیگراد)
TC دمای کندانسور(سانتیگراد)
P.F. ظرفیت سرمایشی (W)
P.A. توان ورودی (kW)
۱۱٫۱ میزان سوپرهیت(K)
۸٫۱ میزان سابکول(K)

جدول ظرفیت انواع کمپرسور :  MT  دانفوس

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MT منیروپ دانفوس سری


کاتالوگ کمپرسور MT دانفوس

[pdf-embedder url=”https://yektasarmayesh.com/wp-content/uploads/catalog-mt-Mtz-11111.pdf”]