بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کمپرسور منیروپ MT دانفوس

کمپرسور دانفوس سری MT

کمپرسور منیروپ MT دانفوس از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته هستند. این نوع کمپرسورها در ۱۹ مدل اصلی طراحی و ساخته می شوند و با گاز R-22 کار می کنند.

نوع گاز مبردامکانات اضافیSet Of Valvesبرق PHتوان کاربری HPمدل
R-22STARTING KITV01-V061۱٫۵HPMT18-5VI
3۱٫۵HPMT18-4VI
STARTING KIT1۱٫۸HPMT22-5VI
3۱٫۸HPMT22-4VI
STARTING KIT1۲٫۳HPMT28-5VI
3۲٫۳HPMT28-4VI
STARTING KITV06-V091۲٫۶HPMT32-5VI
3۲٫۶HPMT32-4VI
STARTING KIT1۳HPMT36-5VI
3۳HPMT36-4VI
3۳٫۳HPMT40-4VI
V04-V073۴٫۱HPMT50-4VI
3۴٫۶HPMT56-4VI
3۵٫۳HPMT64-4VI
3۶HPMT72-4VI
V02-V043۶٫۶HPMT80-4VI
3۸٫۳HPMT100-4VI
3۱۰٫۴HPMT125-4VI
3۱۲HPMT144-4VI
3۱۳٫۵HPMT160-4VI


ویژگی های  منیروپ دانفوس سری MT

برای دمای اواپراتور بالا و پایین طراحی و ساخته شدند.

روغن معدنی ۱۶۰P

مبرد R22

محافظ در مقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

صدای کم به علت وجود پوشش های آکوستیک


جدول ظرفیت منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MT

جدول زیر ظرفیت منیروپ دانفوس سری MT را در دماهای مختلف اواپراتور و کندانسور نمایش می دهد. دقت شود که داده های این جدول مستقل از سه فاز یا تکفاز بودن کمپرسور است.

TE دمای اواپراتور(سانتیگراد)
TC دمای کندانسور(سانتیگراد)
P.F. ظرفیت سرمایشی (W)
P.A. توان ورودی (kW)
۱۱٫۱ میزان سوپرهیت(K)
۸٫۱ میزان سابکول(K)

جدول ظرفیت انواع کمپرسور :  MT  دانفوس

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MT منیروپ دانفوس سری


کاتالوگ کمپرسور MT دانفوس

catalog-mt-Mtz-11111
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]