بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کمپرسور منیروپ MTZ دانفوس | Danfoss

منیروپ دانفوس سری MTZ

کمپرسور منیروپ MTZ دانفوس : منیروپ دانفوس سری MTZ از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته هستند. این نوع کمپرسورها در ۱۸ مدل اصلی طراحی و ساخته می شوند.

نوع گاز مبردامکانات اضافیSet Of Valvesبرق PHتوان کاربری HPمدل
R-407C

R-134A

R-507A

R-404A
STARTING KITV01-V061۱٫۵HPMTZ18-5VI
3۱٫۵HPMTZ18-4VI
STARTING KIT1۱٫۸HPMTZ22-5VI
3۱٫۸HPMTZ22-4VI
STARTING KIT1۲٫۳HPMTZ28-5VI
3۲٫۳HPMTZ28-4VI
STARTING KIT1۲٫۶HPMTZ32-5VI
3۲٫۶HPMTZ32-4VI
STARTING KITV06-V091۳HPMTZ36-5VI
3۳HPMTZ36-4VI
3۳٫۳HPMTZ40-4VI
V04-V073۴٫۱HPMTZ50-4VI
3۴٫۶HPMTZ56-4VI
3۵٫۳HPMTZ64-4VI
3۶HPMTZ72-4VI
V02-V043۶٫۶HPMTZ80-4VI
3۸٫۳HPMTZ100-4VI
3۱۰٫۴HPMTZ125-4VI
3۱۲HPMTZ144-4VI
3۱۳٫۵HPMTZ160-4VI


ویژگی های کمپرسورهای منیروپ دانفوس سری MTZ

برای دمای اواپراتور بالا و پایین طراحی و ساخته شدند.

روغن پلی استر ۱۶۰PZ

مبرد HFC شامل R407C، R134a، R404A وR507

محافظ در مقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

صدای کم به علت وجود پوشش های آکوستیک


جدول ظرفیت منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MTZ

جداول زیر ظرفیت کپمرسورهای منیروپ دانفوس سری MTZ در دماهای مختلف اواپراتور و کندانسور برای گازهای مختلف رانمایش می دهد. دقت شود که داده های این جدول مستقل از سه فاز یا تکفاز بودن کمپرسور است.

جدول ظرفیت کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MTZ


مبرد  R407C

TE

دمای اواپراتور(سانتیگراد)

TC

دمای کندانسور(سانتیگراد)

P.F.

ظرفیت سرمایشی (W)

P.A.

توان ورودی (kW)

۱۱٫۱

میزان سوپرهیت(K)

۸٫۱

میزان سابکول(K)

جدول ظرفیت انواع  MTZ منیروپ دانفوس با مبرد  R407C

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MTZ منیروپ دانفوس با مبرد R407C

جدول ظرفیت انواع  MTZ منیروپ دانفوس با مبرد R134a

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MTZ منیروپ دانفوس با مبرد R134a

 


 

کاتالوگ محصول

catalog-mt-Mtz-11111
[تعداد: 2    میانگین: 5/5]