بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کمپرسور منیروپ NTZ دانفوس | Danfoss

منیروپ دانفوس سری NTZ

کمپرسورهای منیروپ دانفوس گروه NTZ دانفوس : از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته هستند. این نوع کمپرسورها در ۹مدل اصلی طراحی و ساخته می شوند.

نوع گاز مبردامکانات اضافیSet Of Valvesبرق PHتوان کاربری HPمدل
R-507A
R-404A
STARTING KITV06-V091۱٫۲HPNTZ-048
3۱٫۲HPNTZ-048
STARTING KIT1۲HPNTZ-068
3۲HPNTZ-068
V04-V073۲٫۵HPNTZ-096
3۳HPNTZ-108
V02-V043۴HPNTZ-136
3۷٫۵HPNTZ-215
3۱۰HPNTZ-271

ویژگی های  منیروپ دانفوس سری NTZ

برای دمای اواپراتور در رنج ۴۵- تا ۱۰- درجه سانتیگراد بکار گرفته می شود.

روغن  پلی ال استر ۱۶۰PZ

نوع مبرد: R404A-R507

محافظ در مقابل ضربه بهنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

صدای کم بعلت وجود پوشش های آکوستیک 


جدول ظرفیت منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری NTZ

جداول زیر ظرفیت منیروپ دانفوس سری NTZ در دماهای مختلف اواپراتور و کندانسور را نمایش می دهد. دقت شود که داده های این جدول مستقل از سه فاز یا تکفاز بودن کمپرسور است.

جدول ظرفیت انواع کمپرسور NTZ منیروپ دانفوس

جدول ظرفیت انواع کمپرسور NTZ منیروپ دانفوس

To دمای اواپراتور(سانتیگراد)
Tc دمای کندانسور(سانتیگراد)
Qo ظرفیت سرمایشی (W)
Pe توان ورودی (kW)
۱۰ میزان سوپرهیت(کلوین)
۰ میزان سابکول(کلوین)

کاتالوگ محصول :

catalog-ntz
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]