بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کمپرسور رفت و برگشتی کوپلند

کمپرسورهای رفت و برگشتی کوپلند | DWM COPELAND RECIPROCATING COMPRESSOR

نوع گاز مبرد HPتوان کاری بازه دماییمدل
R22STANDARD۱٫۵HP(-۵۰~-۵)DKL-150 ۱PH
(-۴۰~+۱۲٫۵)KSJ-150 ۱PH
(-۵۰~-۵)DKL-150
(-۴۰~+۱۲٫۵)DKSJ-150
۲HP(-۴۰~+۱۲٫۵)DLEE-201
(-۴۵~ -۵)DLFE-201
۳HP(-۴۵~-۱۵)DLLE-301
(-۴۰~+۱۲٫۵)DLJE-301
۴HP(-۴۰~+۱۲٫۵)DLLE-401
(-۵۰~ -۲۰)DLSG-401
DISCUSE۵HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D2DD-500
STANDARD۵٫۵HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D2SA-550
(-۳۵~ -۵)D2SC-550
DISCUSE۷٫۵HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D2DL-750
STANDARD(-۲۵~+۱۲٫۵)D3DA-750
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D2DB-750
(-۲۵~+۱۲٫۵)D3DA-750
STANDARD۱۰ HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D3SC-1000
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)3DC-1000
STANDARD۱۵HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D3SS-1500
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D3DS-1500
STANDARD۲۰HP(-۳۰~+۱۲٫۵)D4SA-2000
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D4DA-2000
STANDARD۲۵HP(-۳۰~+۱۲٫۵)D4SH-2500
TWO STAGED6TJ-2500
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D4DH-2500
STANDARD۳۰ HP(-۳۰~+۱۲٫۵)D4SJ-3000
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D4DJ-3000
STANDARD۳۵HP(-۳۰~+۱۲٫۵)D6SH-3500
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D6DH-3500
STANDARD۴۰HP(-۳۰~+۱۲٫۵)D6SJ-4000
DISCUSE(-۲۵~+۱۲٫۵)D6DJ-4000
STANDARD۵۰HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D6SK-5000
۶۰HP(-۲۵~+۱۲٫۵)D8SJ-6000

کمپرسور کوپلند
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود نرم افزار
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]