بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کمپرسورهای رفت و برگشتی رفکامپ

کمپرسورهای رفت و برگشتی رفکامپ | REFCOMP RECIPROCATING COMPRESSOR

نوع گاز مبردامکانات اضافیHPتوان کاربریمدل
R22
134A
407C
404A
507
LOW TEMPERATURE3SP-2L0300
LOW TEMPERATURE4SP-2L0400
HIGH TEMPERATURE5SP-2H0500
LOW TEMPERATURE5SP-2L0500
HIGH TEMPERATURE6SP-2H0600
LOW TEMPERATURE6SP-2L0600
HIGH TEMPERATURE7,5SP-2H0800
HIGH TEMPERATURE9SP-2H0900
WITH OIL PUMP10SP-4HF1000
HIGH TEMPERATURE10SP-4HN1000
WITH OIL PUMP12SP-4HF1200
WITH OIL PUMP10SP-4LF1000
WITH OIL PUMP15SP-4HF1500
HIGH TEMPERATURE15SP-4HN1500
LOW TEMPERATURE15SP-4L1800
WITH OIL PUMP20SP-4HF2000
HIGH TEMPERATURE20SP-4HN2000
LOW TEMPERATURE20SP-4L2200
HIGH TEMPERATURE25SP-4H2500
LOW TEMPERATURE25SP-6L2700
HIGH TEMPERATURE30SP-4H3000
LOW TEMPERATURE30SP-6L3000
HIGH TEMPERATURE35SP-6H3700
HIGH TEMPERATURE40SP-6H4000
LOW TEMPERATURE40SP-6L4000
HIGH TEMPERATURE50SP-6H5000

کمپرسور رفکامپ
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود نرم افزار
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]