کمپرسور منیروپ MT دانفوس

کمپرسورهای منیروپ دانفوس | DANFOSS RECIPROCATING COMPRESSOR MT

نوع گاز مبردامکانات اضافیSet Of Valvesبرق PHتوان کاربری HPمدل
R-22STARTING KITV01-V061۱٫۵HPMT18-5VI
3۱٫۵HPMT18-4VI
STARTING KIT1۱٫۸HPMT22-5VI
3۱٫۸HPMT22-4VI
STARTING KIT1۲٫۳HPMT28-5VI
3۲٫۳HPMT28-4VI
STARTING KITV06-V091۲٫۶HPMT32-5VI
3۲٫۶HPMT32-4VI
STARTING KIT1۳HPMT36-5VI
3۳HPMT36-4VI
3۳٫۳HPMT40-4VI
V04-V073۴٫۱HPMT50-4VI
3۴٫۶HPMT56-4VI
3۵٫۳HPMT64-4VI
3۶HPMT72-4VI
V02-V043۶٫۶HPMT80-4VI
3۸٫۳HPMT100-4VI
3۱۰٫۴HPMT125-4VI
3۱۲HPMT144-4VI
3۱۳٫۵HPMT160-4VI

کمپرسور دانفوس
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود نرم افزار
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]