کمپرسورهای منیروپ NTZ دانفوس

کمپرسورهای منیروپ NTZ دانفوس | DANFOSS RECIPROCATING COMPRESSOR NTZ

نوع گاز مبردامکانات اضافیSet Of Valvesبرق PHتوان کاربری HPمدل
R-507A
R-404A
STARTING KITV06-V091۱٫۲HPNTZ-048
3۱٫۲HPNTZ-048
STARTING KIT1۲HPNTZ-068
3۲HPNTZ-068
V04-V073۲٫۵HPNTZ-096
3۳HPNTZ-108
V02-V043۴HPNTZ-136
3۷٫۵HPNTZ-215
3۱۰HPNTZ-271

کمپرسور دانفوس
دانلود کاتالوگ محصولات
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]