نوشته‌ها

رسیور | receiver

رسیور :

هنگامی که از یک کندانسور تبخیری، کندانسور هوایی با یک کندانسور لوله در لوله، بدون زیر سردسازی (subcooler) استفاده می شود، لازم است تا مبرد تقطیر شده در مخزنی به نام دریافت کننده یا رسیور جمع آوری شود. رسیور همچنین می تواند تمام گاز مبرد موجود در سیستم را در وضعیت پمپ داون در خود نگهداری کند. رسیور معمولا یک مخزن فولادی کوچک است که دارای شیرهای قطع و اطمینان می باشد…

محل نصب رسیور و چگونگی عملکرد  :

رسیور روی خط مایع (قسمتی از سیکل تبرید که مبرد در فاز مایع قرار دارد) و بین کندانسور و فیلتر درایر نصب می شود. مخزن رسیور در تمام شرایط عملیاتی سیستم باید با مقداری مایع و مقداری گاز پر شود. رسیور در سیستم هایی کاربرد دارد که حجم اواپراتور در مقایسه با کندانسور زیاد باشد و محدوده عملکرد وسیعی موردنظر باشد و یا سیستم هایی که عملیات پمپ داون در آنها پیش بینی شده است.

رسیور همچنین می تواند به عنوان مخزن سرویس، جهت نگهداری مایع مبرد در هنگام انجام عملیات تعمیراتی روی اجزاء سیستم به کار برده شود. برخلاف اکثر سیستم ها، آن دسته از سیستم های تبرید که از اواپراتورهای هوا- مبرد (کویل های DX) در شرایط مختلف استفاده می کنند، اغلب نیاز به بکارگیری رسیور دارند :

هر چند که منافع زیادی در استفاده از رسیور وجود دارد، اما در بسیاری از سیستم ها دلایل محکمی برای اجتناب از آن ارائه شده است؛ به دلیل اینکه سیال مبرد در رسیور به صورت گاز- مایع می باشد، انجام عملیات زیر سردسازی یا به طور کلی منتفی است و یا بسیار ناچیز می باشد. این موضوع تفاوت مهمی بین سیستمهای شامل رسیور و سیستم های فاقد آن می باشد. به این ترتیب با وجود زیر سردسازی ناچیز، هر گونه افت فشار یا انتقال حرارت به مبرد باعث پدیده فلاش گاز یا تبخیر پیش از موعد مبرد خواهد شد. این بدان معنی است که شیر انبساط امکان انجام صحیح عملیات خود را از دست خواهد داد. در این گونه موارد برای دستیابی به زیر سردسازی جایگزین، یک زیر سردکننده مجزا پس از رسیور نصب خواهد شد.