نوشته‌ها

جدا کننده روغن | Oil Seperator

همواره در گاز خروجی از کمپرسور مقداری روغن وجود دارد. مقدار روغن خروجی در کمپرسورهای پیچی بیشتر از سایر انواع کمپرسورها می باشد. جهت کاهش مقدار روغنی که از کمپرسور خارج شده و در کل سیستم به گردش درمی آید، از دستگاهی به نام جدا کننده روغن استفاده می شود .

تمام کمپرسورهای تبرید به جز کمپرسورهای سانتریفوژ، حاوی روغن هستند. این روغن جهت روانکاری اجزاء و تشکیل فیلم روغن بین اجزاء متحرک در حین فرآیند تراکم، استفاده می شود. روغن از جهت دستیابی به راندمان بالا در کمپرسورها حائز اهمیت است. اما روی انتقال حرارت در سیستم تاثیرات منفی به جا می گذارد.

لازم به یادآوری است که هیچ دستگاه جدا کننده روغن با راندمان ۱۰۰% وجود ندارد. این بدان معنی است که در طراحی کلیه سیستم ها باید برای فرآیند حرکت روغن در سیستم، تمهیدات کافی اندیشیده شود. جدا کننده روغن تنها می تواند باعث تاخیر در از کار افتادن سیستم تبریدی شود که ملزومات حرکت روغن در طراحی آن رعایت نشده است. حرکت روغن در سیستم (فرار روغن) اغلب هنگامی که سیستم تبرید در حالت بار جزئی (کمتر از ظرفیت ۱۰۰%) کار می کند، و سرعت حرکت سیال پایین است، می تواند سبب ایجاد مشکلاتی گردد. این مشکلات به خصوص در صورت استفاده پیاپی از سیستم در حالت بار جزئی، بروز خواهند نمود…


محل نصب و چگونگی عملکرد اویل سپراتور :

جدا کننده روغن روی خط فشار بالا، بین کمپرسور و کندانسور نصب می گردد. هنگامی که گاز فشار بالا وارد جدا کننده روغن می شود، از سرعت گاز کاسته می شود. این پدیده باعث می شود تا روغنی که به همراه گاز در حرکت است توسط فیلتر فلزی نصب شده در ورودی گرفته شود. روغن سپس به صورت قطراتی بر کف جدا کننده روغن خواهد ریخت. هنگامی که سطح روغن به حد مشخصی رسید، یک شیر شناور نصب شده در کف جدا کننده روغن باز شده و اجازه می دهد که فشار بالای موجود، روغن را به سمت کمپرسور برگرداند. به عنوان یک اقدام احتیاطی نهایی جهت اطمینان از عدم ورود روغن به سیستم، یک صافی در خروجی جدا کننده روغن نصب می شود.

نکته :

در سیستم هایی که دمای تبخیر در آنها بالاست، مانند سیستم های تهویه مطبوع، استفاده از جدا کننده روغن تنها در سیستم هایی که با کمپرسور پیچی کار می کنند، معمول می باشد. دلیل این موضوع آن است که مقدار روغن خارج شده از کمپرسورهای حلزونی و رفت و برگشتی بسیار ناچیز بوده و اثر چندانی روی عملکرد سیستم نخواهد داشت.

اما در سیستم هایی که با دمای تبخیر پایین کار می کنند، به دلیل افزایش شدید چگالی روغن، پدیده حرکت روغن تاثیرات قابل توجهی روی فرآیند انتقال حرارت خواهد گذاشت. به طور کلی می توان گفت که مساله حرکت روغن با افزایش چگالی روغن و کاهش چگالی گاز، تاثیرات بیشتری بر عملکرد صحیح سیستم خواهد گذاشت.