بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کمپرسور دو مرحله رفکامپ

کمپرسور دو مرحله ای رفکامپ | REFCOMP 2STAGE COMPRESSOR

نوع گاز مبردامکانات اضافیتوان کاری HPمدل
R22/134A/407C/404A/507LOW TEMPERATURE12SB4L1200
R22/134A/407C/404A/508LOW TEMPERATURE14SB4L1400
R22/134A/407C/404A/509LOW TEMPERATURE16SB4L1600
R22/134A/407C/404A/510LOW TEMPERATURE20SB6L2000
R22/134A/407C/404A/511LOW TEMPERATURE25SB6L2500
R22/134A/407C/404A/512LOW TEMPERATURE30SB6L3000
کمپرسور رفکامپ
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]