بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
فیلتر درایر | FILTER DRIER

فیلتر درایر

فیلتردرایر های دانفوس هم شامل فیلتر درایر های بسته (hermitic) و هم فیلتر درایرهای با کر قابل تعویض می شود. فیلتر درایر بسته (hermitic) با کارکردهای مختلف فیلتر درایر استاندارد، فیلتر درایر بای فلو، فیلتر درایر رسیور و فیلتر درایر burn-out عرضه می شود. فیلتر درایرهای با کر قابل تعویض شامل استاندارد کر برای CFC / HCFC، استاندارد کر HFC، burn-out کر و فیلتر شیمیایی است. فیلتر درایر هوزینگ با ۱ تا ۴ کر موجود است.

فیلتر درایر

لیست فروش انواع فیلتر درایر | FILTER DRIER

con numberنوع اتصالسایزمدل
۰۲۳Z5005FLARE3/8DCL 083
۰۲۳Z4514SOLDER
۰۲۳Z5008FLARE3/8DCL 163
۰۲۳Z4521SOLDER
۰۲۳Z5009FLARE1/2DCL 164
۰۲۳Z4523SOLDER
۰۲۳Z5010FLARE5/8DCL 165
۰۲۳Z4524SOLDER
۰۲۳Z0013FLARE1/2DCL 304
۰۲۳Z4530SOLDER
۰۲۳Z0014FLARE5/8DCL 305
۰۲۳Z4531SOLDER
۰۲۳Z4534SOLDER7/8DCL 307

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال مهره ای

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادbar / 508 psig

فیلتر-درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

فیلتر-درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی صفحه مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادbar / 508 psig

فیلتر-درایر بسته (hermitic) DCL دانفوس، سیستم های HCFC/CFC

 

فیلتر-درایر بسته (hermitic) DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های بنزن و معدنی مناسب است. این فیلتر درایر با مبردهای R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A , R444B, R449A, R448A و R450A سازگار است. ارزیابی منبع احتراق طبق استاندارد EN13463-1 این فیلتر درایر را برای مبردهای R290, R600 و R600a تایید کرده است.

برای مبردهای قابل اشتعال تنها نوع جوشی (مس اندود/ مس خالص) و سایزهای کوچکتر از ۲۵ میلیمتر قابل استفاده است. فیلتر درایرهای DCL بسته (hermitic) هستند و بر اساس مدل می توانند تا فشار ۴۶ بار مورد استفاده قرار گیرند. این فیلتر درایرها دارای اتصال مهره ای یا مس/ورق های استیل مس اندود هستند.

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی صفحه مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]