بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
شیر تنظیم فشار و دما

شیر تنظیم فشار و دما | PRESSURE AND TEMPERATURE REGULATING VALVES

con numberنوع گاز مبردسایزمدل
۰۳۴L0049R22/134A/407C/404A/5075/8KVL 15
۰۳۴L00457/8KVL 22
۰۳۴L004611/8KVL 28
۰۳۴L010013/8KVL 35
۰۲۰-۱۱۳۶12NRD 12

شیر تنظیم فشار و دما
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]