بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
شیر قطع و وصل جریان | SHUT OFF VALVE

لیست فروش انواع شیرهای قطع و وصل جریان | SHUT OFF VALVE

con numberنوع اتصالسایزمدل
۰۰۹G0101FLARE1/4BLM 6
۰۰۹G0127FLARE3/8BLM 10
۰۰۹G0122SOLDER3/8
۰۰۹G0141FLARE1/2BLM 12
۰۰۹G0142SOLDER1/2
۰۰۹G0168FLARE5/8BLM 15
۰۰۹G0162SOLDER5/8
۰۰۹G0191SOLDER7/8BLM 22S

SHUT OFF VALVE
طراحی سردخانه

Shut-off Ball Valve

شیرتوپی

Shut-off Ball Valve
 شیرهای توپی شـیرهای ساده قـطع و وصـل هسـتند که از یک قطـعه توپی شکل برای متوقف کردن و راه اندازی دبی سیال در پایین دست شیر استفاده می شود با چرخش ساقه شیر به سمت موقعیت بازشدن توپی چرخیده و سوراخی که در وسط آن تعبیه شده است در مسیر ورود و خروج سیال قرار می گیرد و در نتیجه سیال از شیر عبور می کند. وقتی که توپی طوری بچرخد که سوراخ آن عمود بر مسیر سیال قرار گیرد، دبی سیال متوقف می گردد.
سایزهای شیر توپی از GBC 22 (7/8)  الی  GBC 54 (2 1/8) می باشد.

Shut-off Diaphragm Valve

شیردستی

Shut-off Diaphragm Valve
شیرهای دستی (دو راهه) بعنوان شیرهای باز و بسته و با امکان عبور دو طرفه مبرد در مدار استفاده  می شوند.
سایزهای شیر دستی از BML 6 (1/4)  الی  BML 22 S (1 3/8)می باشد.
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]