بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
کندانسور هوایی

کندانسور

گاز مبرد پس از تراکم در کمپرسور به کندانسور وارد می‌شود. در کندانسور، گرمای گاز مبرد با دمای بالا، به هوا یا مایع اطراف کندانسور انتقال می‌یابد و تبدیل به مایع می‌شود. 

در کندانسور هوایی، برای مایع سازی گاز مبرد، از هوا استفاده می‌شود. عبور جریان هوا می‌تواند به شکل طبیعی یا اجباری باشد. کندانسور هوایی با جریان طبیعی هوا معمولا در یخچال و فریزر خانگی استفاده می‌شود. در جریان اجباری هوا از فن برای عبور هوا از میان کویل کندانسور استفاده می‌شود.

کندانسور هوایی

لیست فروش انواع کندانسورهای هوایی | AIR COOLED CONDENSER

سایز فنFAN QTYامکانات اضافیتوان کاری مدلHPمدل
۴۰۰mm1لرزه گیر شاسی/براکت گیج۱٫۵HP زیر صفرYCA-1-40-1.5
۴۰۰mm1لرزه گیر شاسی/براکت گیج۲HPزیر صفر / ۱٫۵HP بالای صفرYCA-1-40-2
۴۰۰mm1لرزه گیر شاسی/براکت گیج۳HPزیر صفر / ۲HP بالای صفرYCA-1-40-3
۴۰۰mm1لرزه گیر شاسی/براکت گیج۴HPزیر صفر / ۳HP بالای صفرYCA-1-40-4
۴۰۰mm1لرزه گیر شاسی/براکت گیج۵HPزیر صفر / ۴HP بالای صفرYCA-1-50-5
۴۰۰mm2لرزه گیر شاسی/براکت گیج۶HPزیر صفر / ۵HP بالای صفرYCA-2-40-6
۴۰۰mm2لرزه گیر شاسی/براکت گیج۷٫۵HPزیر صفر / ۶HP بالای صفرYCA-2-40-7.5
۵۰۰mm2لرزه گیر شاسی/براکت گیج۱۰HPزیر صفر / ۷٫۵HP بالای صفرYCA-2-50-10
۵۰۰mm2لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۱۵HPزیر صفر / ۱۰HP بالای صفرYCA-2-50-15
۵۰۰mm3لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۲۰HPزیر صفر / ۱۵HP بالای صفرYCA-3-50-20
۵۰۰mm3لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۲۵HPزیر صفر / ۲۵HP بالای صفرYCA-3-50-25
۵۰۰mm4لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۳۰HPزیر صفر / ۲۵HP بالای صفرYCA-4-50-30
۵۰۰mm6لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۳۵HPزیر صفر / ۳۰HP بالای صفرYCA-6-50-35
۵۰۰mm6لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۴۰HPزیر صفر / ۳۵HP بالای صفرYCA-6-50-40
۵۰۰mm6لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOWزیر صفر / ۴۰HP بالای صفرYCA-6-50-50
۵۰۰mm8لرزه گیر شاسی/براکت گیج/براکت HIGH & LOW۶۰HPزیر صفر / ۵۰HP بالای صفرYCA-8-50-60

[تعداد: 2    میانگین: 5/5]