کمپرسورهای منیروپ MTZ دانفوس

کمپرسورهای منیروپ MTZ دانفوس | DANFOSS RECIPROCATING COMPRESSOR MTZ

نوع گاز مبردامکانات اضافیSet Of Valvesبرق PHتوان کاربری HPمدل
R-407C

R-134A

R-507A

R-404A
STARTING KITV01-V061۱٫۵HPMTZ18-5VI
3۱٫۵HPMTZ18-4VI
STARTING KIT1۱٫۸HPMTZ22-5VI
3۱٫۸HPMTZ22-4VI
STARTING KIT1۲٫۳HPMTZ28-5VI
3۲٫۳HPMTZ28-4VI
STARTING KIT1۲٫۶HPMTZ32-5VI
3۲٫۶HPMTZ32-4VI
STARTING KITV06-V091۳HPMTZ36-5VI
3۳HPMTZ36-4VI
3۳٫۳HPMTZ40-4VI
V04-V073۴٫۱HPMTZ50-4VI
3۴٫۶HPMTZ56-4VI
3۵٫۳HPMTZ64-4VI
3۶HPMTZ72-4VI
V02-V043۶٫۶HPMTZ80-4VI
3۸٫۳HPMTZ100-4VI
3۱۰٫۴HPMTZ125-4VI
3۱۲HPMTZ144-4VI
3۱۳٫۵HPMTZ160-4VI

کمپرسور دانفوس
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود نرم افزار
[تعداد: 2    میانگین: 5/5]