بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
بنر بالا – لیدربرد ۹۰*۷۲۸
receiver
  • رسیور | receiver

    هنگامی که از یک کندانسور تبخیری، کندانسور هوایی با یک کندانسور لوله در لوله، بدون زیر سردسازی (subcooler) ...

    هنگامی که از یک کندانسور تبخیری، کندانسور هوایی با یک کندانسور لوله در لوله، بدون زیر سردسازی (subcooler)استفاده می شود، لازم است تا مبرد تقطیر شده در مخزنی به نام دریافت کننده یا رسیور جمع آوری شود. ...

    بیشتر بخوانید